Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när
Bliv kvar, o Herre, snart är natten här
Då allting annat sviker och bedrar
Du ende trogne tröstare, bliv kvar

Ej blott en blick, ett ord jag beder om
Nej, som till Emmaus du fordom kom
Och sorgsna bröders tunga börda bar
Kom, ej att gästa blott, bliv hos mig kvar

Som späd jag lades i din kärleks famn
Och blev välsignad i ditt dyra namn
Du mig ej lämnat, fast på villors stig
Jag ofta svek dig, oh, blivkvar hos mig

Ditt kors skall skina för min blick
När sist jag somnar in, oh Herre Jesus Krist
Då viker natten, morgon bräcker klar
I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar

Vídeo incorreto?