Härlig är jorden
härlig är Guds himmel
Skön är själarnas pilgrimsgång
Genom de fagra
riken på jorden gå vi till paradis med sång

Tidevarv komma
tidevarv försvinna
Släkten följa släktens gång
Aldrig förstummas
tonen från himlen i själens glada pilgrimssång

Änglar den sjöngo
först för marken herdar
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig
Fräslarn är kommen, frid över jorden Herren bjöd.

Vídeo incorreto?