Herren välsinge dig och bevare dig
Herren låte sitt ansikte lysa over dig
Herren valsigne dig och bevare dig
Herren vare dig nådig
Herren vände sitt ansikte till dig
Och ger dig frid
I Faderns och Sonens
Och den Heliga Andens namn
Herren välsignde dig och bevare dig
Herren låte sitt anskite lysa over dig
Herren välsigne dig och bevare dig
Herren vare dig nådig och ger dig frid
Ger dig frid
Amen, Amen, Amen

Vídeo incorreto?