W moim ogodzie zakwit³y wiœnie,
no i tak bardzo weso³o jest,
a Ty mi piszesz w swoim liœcie-
¿e Ty kochasz tylko mnie.

ref.
Dlaczego to tak,dlaczego to tak
dlaczego to tak,dlaczego to tak
dlaczego to tak...czas przemija? (2X)

Tyle dziewcz¹t jest na œwiecie,
a ja ci¹gle patrze w dal,
wspominaj¹c Ciebie z uœmiechem,
i nasz pierwszy wspólny bal

ref. (2x)

W moim ogodzie przekwit³y wiœnie,
no i tak bardzo smutno jest,
a Ty mi piszesz w swoim liœcie-
¿e Ty ju¿ nie kochasz mnie.

ref. (4x)

Vídeo incorreto?