W twoich oczach strumieñ gwiazd
W twoich oczach per³y s³oñca
wylenia³y w³aœnie tak
wylenia³y a¿ do koñca

Ref.:
¯egnaj ma³a,¿egnaj ma³a
mi³oœci naszej nadszed³ kres
¿egnaj ma³a,¿egnaj ma³a
bez ciebie bardzo fajnie jest (x2)

Ty mówi³aœ kocham ciê
lecz ja tobie nie wierzy³em,
ale teraz dobrze wiem
dobrze wiem,¿e Ÿle zrobi³em

Ref.

W twoich oczach strumieñ gwiazd
w twoich oczach per³y s³oñca
mia³aœ wtedy naœcie lat
ja kocha³em ciê bez koñca

Ref.

W twoich oczach jest muzyka
w twoich oczach wieje wiatr
mo¿e przyjdziesz dzisiaj do mnie
mo¿e przyjdziesz choæ we snach

Ref:...

Vídeo incorreto?