Matka, ojciec, córka, syn
³api¹ siê za kieszeñ gdy,
melodyjny zabrzmi rytm,
wiadomoœci krótki krzyk.
Kilka s³ów to mi³y gest,
odpowiedzi te¿ co œlesz.
Odwa¿niejsza stajesz siê,
kiedy piszesz sms.

ref.:
Jeden krótki sms
lalalalalej
Ka¿dy do ka¿dego œle
lalalalalej
S³ów tysi¹ce kr¹¿ gdzieœ,
zobacz mo¿e te¿ w Twojej
skrzynce jest nowy sms. (x2)

Ka¿da chwila dobra jest,
by napisaæ sms.
Nikt i tak nie widzi Ciê,
mo¿esz robiæ to co chcesz.
A gdy znudzi Ciê ju¿ ten sms-ów ci¹g³y
d¿wiêk, jeden przycisk
i ju¿ wiesz- niedostêpna stajesz siê.

ref.:
Jeden krótki sms
lalalalalej
Ka¿dy do ka¿dego œle
lalalalalej
S³ów tysi¹ce kr¹¿ gdzieœ,
zobacz mo¿e te¿ w Twojej
skrzynce jest nowy sms.

Vídeo incorreto?