Kto siê chocia¿ raz zakocha³
ten napewno o tym wie
nie nale¿y pytaæ panny
czy ca³owaæ j¹ czy nie.

Ref.:
Jeœli kochasz nie pytaj o wiek,
jeœli kochasz to kochaj ile chcesz,
jeœli kochasz to ca³uj nie raz,
bo jak ju¿ kochaæ to na pe³en gaz!! bis.

Oczy po to s¹ by patrzeæ
by zamykaæ je do snu
usta po to by ca³owaæ
je na ka¿dym randeuz vou.

Ref.:
Jeœli kochasz nie pytaj o wiek,
jeœli kochasz to kochaj ile chcesz,
jeœli kochasz to ca³uj nie raz,
bo jak ju¿ kochaæ to na pe³en gaz!! bis.

Umówi³em siê z dziewczyn¹
tak¹ piêkna niczym cud
po minucie ju¿ wiedzia³em,
ze ma usta tak jak miód.

Ref.:
Jeœli kochasz nie pytaj o wiek,
jeœli kochasz to kochaj ile chcesz,
jeœli kochasz to ca³uj nie raz,
bo jak ju¿ kochaæ to na pe³en gaz!! bis.

Vídeo incorreto?