Kiedy miasto ci dokuczy i gdy w dyszy pustkê masz
Zamknij drzwi na dziesiêæ kluczy, bo nie szybko znowu wrócisz
Bo nie szybko tutaj wrócisz, zamknij drzwi na dziesiêæ kluczy
Bo nie szybko znowu wrócisz, bo nie szybko tutaj wrócisz

Dziœ po¿egnaj miejskie mury, doœæ betonu stali doœæ
JedŸ nad mo¿e albo w góry, tam gdzie zieleñ czyste chmury
Tam gdzie zieleñ czyste chmury
JedŸ nad mo¿e albo w góry, tam gdzie zieleñ czyste chmury
Tam gdzie zieleñ czyste chmury

Zabierz nawet i gitarê, oprócz tego z sob¹ weŸ
Buty stare ale jare i piosenek dobrych parê
I piosenek dobrych parê, buty stare ale jare
I piosenek dobrych parê i piosenek dobrych parê

Kiedy wiatr i wy ogniska, po co ci neonów gaz
Kiedy iskrê goni iskra, kiedy ksiê¿yc z nieba b³yska
Kiedy ksiê¿yc z nieba b³yska, kiedy iskrê goni iskra
Kiedy ksiê¿yc z nieba b³yska, kiedy ksiê¿yc z nieba b³yska

Vídeo incorreto?