O pó³nocy zobaczy³em j¹,
Czy to sen, czy to jawa jest,
Czy ja œniê? Podajesz mi sw¹ d³oñ...
Czujê ciep³o gdy dotykasz mnie,
S³yszê Twój g³os, s³yszê cichy oddech Twój,
Mówisz mi choæ i prowadzisz mnie,

Ref.:
Królow¹ b¹dŸ tylko m¹,
Nie zostawiaj mnie nie odchodŸ, ze mn¹ b¹dŸ
Chocia¿ t¹ jedn¹ noc,
Królow¹ m¹.
Królow¹ b¹dŸ tylko m¹,
Ja rycerzem a ty bêdziêsz dam¹ m¹,
Chocia¿ t¹, jedn¹ noc,
Królow¹ m¹...

I w pa³acu zamieszkamy twym,
W Twych komnatach bêdê s³u¿y³ Ci,
I na zawsze m¹ królow¹ Ty,
Ja od dzisiaj chcê uwierzyæ w sny.
S³yszê Twój g³os, s³yszê cichy oddech Twój,
Mówisz mi choæ i prowadzisz mnie,

Ref.:
Królow¹ b¹dŸ Tylko m¹,
Nie zostawiaj mnie nie odchodŸ, ze mn¹ b¹dŸ
Chocia¿ t¹ jedn¹ noc,
Królow¹ m¹.
Królow¹ b¹dŸ tylko m¹,
Ja rycerzem a ty bêdziêsz dam¹ m¹,
Chocia¿ t¹, jedn¹ noc,
Królow¹ m¹... (x2)

Vídeo incorreto?