Zapomniane miejsca,
zapomniane drogi,
nasze wspólne szlaki,
dziœ pokry³ kurz
tylko serce wo³a
tylko serce p³acze
¿e jak dawniej przy mnie
nie ma ciebie ju¿

o la..la...
o la..la...
pamiêtam twoje imie Laura... (x2)
....Laura
o la..la...
o la..la...
na zawsze w sercu moim Laura...
....Laura

œciskam mocno w d³oni
szafirowy kamyk
da³aœ mi go kiedyœ
jak mi³oœæ sw¹
gdy jesienne deszcze
zmyj¹ siê nie lada
wróca znów wspomnienia
têsknoty ³z¹

o la..la...
o la..la...
pamiêtam twoje imie Laura... (x2)
....Laura
o la..la...
o la..la...
na zawsze w sercu moim Laura...
....Laura


o la..la...
o la..la...
pamiêtam twoje imie Laura... (x2)
....Laura
o la..la...
o la..la...
na zawsze w sercu moim Laura...
....Laura

Vídeo incorreto?