Piszesz mi listów tysi¹c par zakochanych. Czynisz wyznania, które i tak mam za nic. Chocia¿ unikam, ciê w noce bezkresne i dnie, to deszcz z piorunami burza z wichrami dmie.

Ref.:
Bo poca³unek od ciebie oj tak! Wêdruje jak cudowny ptak. Bo poca³unek od ciebie oj tak wêdruje przez ten œwiat! Bo poca³unek od ciebie oj tak! Wêdruje jak cudowny ptak. Bo poca³unek od ciebie oj tak wêdruje przez ten œwiat!

Piszesz mi listów milion par zakochanych. Czynisz wyznania, które i tak mam za nic. Chocia¿ unikam, ciê w noce bezkresne i dnie, to deszcz z piorunami burza z wichrami dmie.

Ref.:
Bo poca³unek od ciebie oj tak! Wêdruje jak cudowny ptak. Bo poca³unek od ciebie oj tak wêdruje przez ten œwiat! Bo poca³unek od ciebie oj tak! Wêdruje jak cudowny ptak. Bo poca³unek od ciebie oj tak wêdruje przez ten œwiat!