Powiedz, powiedz tato jak to jest
¿e mnie ci¹gnie wci¹¿ do nowych miejsc
aj tato
czemu pusty trzos
czemu taki los
w_g³owie pusto tak
marne ¿ycie ma niebieski ptak

Powiedz, powiedz mamo jak to jest
w_któr¹ stronê mam do ¿ycia biec
aj mamo
gorzki piwa smak
zgrana talia kart
kogoœ ci¹gle brak
czy ja jestem w_¿yciu czegoœ wart
Powiedz, powiedz ¿ycie jak to jest
¿e do innych ³asisz siê jak pies
ech ¿ycie
œmiej siê ze mnie œmiej
lecz uwadze miej
¿e któregoœ dnia
z_Ciebie ¿ycie œmiaæ siê bêdê ja
Powiedz, powiedz tato jak to jest
¿e mnie ci¹gnie wci¹¿ do nowych miejsc
aj tato
czemu pusty trzos
czemu taki los
w_g³owie pusto tak
marne ¿ycie ma niebieski ptak

Powiedz, powiedz mamo jak to jest
w_któr¹ stronê mam do ¿ycia biec
aj mamo
gorzki piwa smak
zgrana talia kart
kogoœ ci¹gle brak
czy ja jestem w_¿yciu czegoœ wart

Vídeo incorreto?