Pszczolka Maja
Sobie Lata ooooooo,
Zbiera Nektar Dziœ Na Kwiatach,
A Tam Gucio,
W Tulipanie,
Czeka Sobie Na Œniadanie.

Pszczolka Maja
Sobie Lata ooooooo,
Zbiera Nektar Dziœ Na Kwiatach,
A Tam Gucio,
W Tulipanie,
Czeka Sobie Na Œniadanie.

Pszczolka Maja
Sobie Lata ooooooo,
Zbiera Nektar Dziœ Na Kwiatach,
A Tam Gucio,
W Tulipanie,
Czeka Sobie Na Œniadanie.

Pszczolka Maja
Sobie Lata ooooooo,
Zbiera Nektar Dziœ Na Kwiatach,
A Tam Gucio,
W Tulipanie,
Czeka Sobie Na Œniadanie.

Tekla patrz¹c ze swej sieci
co robicie drogie dzieci
Opuœci³a sie ciut ni¿ej
a tam Gucio Majê li¿e

Pszczolka Maja
Sobie Lata ooooooo,
Zbiera Nektar Dziœ Na Kwiatach,
A Tam Gucio,
W Tulipanie,
Czeka Sobie Na Œniadanie.

Aleksander patrz¹c na to
wyrwa³ siê ze sw¹ armat¹
na biedronki trzy kropeczki
by pobawiæ siê troszeczki

Pszczolka Maja
Sobie Lata ooooooo,
Zbiera Nektar Dziœ Na Kwiatach,
A Tam Gucio,
W Tulipanie,
Czeka Sobie Na Œniadanie.

Konik Filip ju¿ nie mo¿e
Myœli kiedy siê po³o¿e
Patrzy obok leci mucha
idê w³aœnie j¹ zobaczyæ

Pszczolka Maja
Sobie Lata ooooooo,
Zbiera Nektar Dziœ Na Kwiatach,
A Tam Gucio,
W Tulipanie,
Czeka Sobie Na Œniadanie.

Oddzia³ mrówek tañcz¹c w ko³o
Oh jak kurcze jest weso³o
chodŸcie siê zbierzemy w kupê
i zer¿niemy Maji w dupê