Mi³oœæ zes³a³ nam los ,
A mnie obieca³ raj
By³em jak inny ktoœ
Z nadziej¹ na ¿ycie naj

Ref: Sonet , sonet dla mi³oœci
Choæ poeci opiewali j¹ nie raz
Sonet zaufania i zazdroœci
Bo by³a , jest i bêdzie tak jak czas .

Mi³oœæ to Ty i Ja
I ¿ycie co nie jest gr¹
S³owa niepewne tak
A ciche , jak cienkie szk³o

Ref: Sonet , sonet dla mi³oœci
Choæ poeci opiewali j¹ nie raz
Sonet zaufania i zazdroœci
Bo by³a , jest i bêdzie tak jak czas .

Mi³oœæ samotne sny
I s³owo odejdz , gdy chcesz
Pustka , zbyt s³one ³zy
Ach nie to tylko deszcz .

Ref: Sonet , sonet dla mi³oœci
Choæ poeci opiewali j¹ nie raz
Sonet zaufania i zazdroœci
Bo by³a , jest i bêdzie tak jak czas .

Vídeo incorreto?