Bieg³aœ zboczem br¹zow¹ zielona widz¹c s³oñca i trawy zieleni¹. Bieg³aœ zboczem strumienia spragniona, twoje w³osy targa³ górski wiatr.

Ref.:
Tabu tabutibu tabu tabutabutibu tabu tabutibu tabutibutabutibu ta. Tabu tabutibu tabu tabutabutibu tabu tabutibu tabutibutabutibu ta.

Zanurzy³aœ swe d³onie w potoku, których g³azy w poszumie omija³. W burzach kropel srebrzystej pogoni, obraz swój porwa³a w altko dal.

Ref.:
Tabu tabutibu tabu tabutabutibu tabu tabutibu tabutibutabutibu ta. Tabu tabutibu tabu tabutabutibu tabu tabutibu tabutibutabutibu ta.

I wraca³aœ od góry powoli, zielonoœci¹ i br¹zem strzelista, gdy ciê wita³ cieñ lasu zielony twoje w³osy znów potarga³ wiatr.

Ref.:
Tabu tabutibu tabu tabutabutibu tabu tabutibu tabutibutabutibu ta. Tabu tabutibu tabu tabutabutibu tabu tabutibu tabutibutabutibu ta.

Vídeo incorreto?