Ahhh!
Wo!

Skolko sileu v boudoushtchyem
Tyekh kto skajyet slyedouyoushtchim
Nyet sil jdat
I bolshie vyerit
Nash kod sovpal
Ya zamyerzal
Ya sostchital tvoi muesli
Nash mir oupal
Kak jizn myejdou paltsyev sotchitsya

Otdai svoi krik MNYE!

Moi oudar proshyel naskvoz
Vzorval styeklyanneuye litsa
Ya protchital v tvoikh glazakh
Nye dal I'm snova zakreutsya

Kogda teu na samom dnye
Tyeryat nyetchyego
Oshtchoushtchayesh svobodou v syebye
I strakh vyetchnogo
Kogda teu na samom dnye
Tyeryat nyetchyego
Oshtchoushtchayesh svobodou v syebye
I strakh vyetchnogo
I strakh vyetchnogo
Kogda teu na samom dnye
Tyeryat nyetchyego
Oshtchoushtchayesh svobodou v syebye
I strakh vyetchnogo
I strakh vyetchnogo