[Chorus:]
Adje dada, adje dada
Adje dada moun yon o lo

Wodeka kpoe yan lo
Nin yanwo ye ole dji la sea
Adje dada, man nan o djidjoe o sea

[Chorus]

Wodeka kpoe yan lo
Enouke ole dji la gbe yamin a
Adje dada man nan o fafa o yan lo

[Bridge:]
Adje dada, adje dada, adje dada
Adje dada moun yon o lo
Adje dada moun yon o lo

[Chorus]

Vídeo incorreto?