Mmmmmh....
Mmmmmh....

Ovi yabada dadeh
Ovi vanvan nanbaketh
Novi yabada dadeh
Ovi vanvan nanbaketh

Batonga
Yapat'cha galwadadeh lwo
Batonga
Ankwinla djina remi (na)

Mmmmmh....
Mmmmmh....

Ovi yabada dadeh
Ovi vanvan nanbaketh
Novi yabada dadeh
Ovi vanvan nanbaketh

Batonga
Yapat'cha galwadadeh lwo
Batonga
Ankwinla djina remi (na)

Lile gogoto wemak kwon
Lilia limeto wemak kwon
Batonga
Batonga
Baton'
Batonga
Batonga


Ovi yabada dadeh
Ovi vanvan nanbaketh
Novi yabada dadeh
Ovi vanvan eloho

Batonga
Yapat'cha galwadadeh lwo
Batonga
Ankwinla djina remi na

Lile gogoto wemak kwon
Lilia limeto wemak kwon
Batonga
Batonga
Baton'
Batonga
Batonga

Mmmmmh....
Mmmmmh....

Eha ahe aghete
Eha ghete ahe aghete

Vídeo incorreto?