(Bridge):

Da---a nonong-ye
Wawabo nia-eh
Sonouke
Nononya sokiame oh-oh

No---o nong nuk wedube
Begedeni
Wandjia
Nambuka men sweontino

(Chorus):

Lon lon vadjo
Woreka werem-mla.... (yek!)
Vo---o
Woreka werem-mla
H'ra h'ra nona musso
(repeat)

(Bridge)

Bio--o nong nuk emino
Degla nonoye
Atighe
Memetod
Emukia diodo

(Bridge)

No---o nong nuk wedube
Begedeni
Wandjia
Nambuka men sweontino

(Chorus)

Agwessi
Agwessi
Agwessi lon-lon
Agwessi ah
(repeat 8 times)

Lon-lon...

Lon-lon vadjo...

Vídeo incorreto?