Wombo lombo
Wombo lombo
Wombo lombo
Wombo lombo Gbogbo ènyan n' so houn kpé onindjo kan m'bè
Niboni mon léri ènikan odamin lohoun
Ilé onindjo wa lègbè odo
Inou gbèrèko oman tou oko akpèdja Have you ever seen this man moving ?
Do you think anyone else can do it ?
Really this dance has got something,
Something, no way you can't beat it. Wombo lombo
Wombo lombo
Wombo lombo
Wombo lombo Gbogbo ènyan n'so kpé onindjo kan m'bè
Niboni mon léri ènikan odamin lohoun
Ilé onindjo wa lègbè odo
Inou gbèrèko oman tou oko akpèdja Have you ever seen this man moving ?
Do you think anyone else can do it ?
Really this dance has got something,
Something, no way you can't beat it. Ho ham ham ho ham
Yélélé ho ham ham ho ham
Ho ham ham ho ham
Yélélé ho ham ham ho ham Wombo lombo
Wombo lombo
Wombo lombo
Wombo lombo Have you ever seen this man moving ?
Do you think anyone else can do it ?
Really this dance has got something,
Something, no way you can't beat it. Wombo lombo
Wombo lombo

Vídeo incorreto?