Exelthe ofi katiramene,
Dhioti an dhen exelthe essy,
Tha se exelthe ego!
Ou! ou! ou!

English translation:
Come out, cursed serpent,
Because if you don't "come-out" you,
I will "come-out" you!

Vídeo incorreto?