De vrijheidszwaarden vroom gewijd vast in ons vuist gekneld !
Met Zannekin gaan we ten strijd naar 't oude Kasselveld.

Als het noodvuur in Vlaand'ren brandt rood in de nacht,
Staat de jeugd van Kerlingaland, trouw op de wacht !

De trommen roff'len voor de slag, klaroenen schallen wijd,
Wij bouwen rond de Leeuwenvlag een wal van weerbaarheid.

Als het noodvuur in Vlaand'ren brandt rood in de nacht,
Staat de jeugd van Kerlingaland, trouw op de wacht !

En bijten velen in't zand, wij blijven moedig trouw !
Want 't leger uit Kerlingaland kent zege slechts of rouw !

Als het noodvuur in Vlaand'ren brandt rood in de nacht,
Staat de jeugd van Kerlingaland, trouw op de wacht !