Mevrouw, die heeft een werkster voor twee maal in de week
Die geeft ze 's morgens koffie en 's middags thee met cake
En ook de oude kleren van zoon en echtgenoot
Die geeft ze aan de werkster, mevrouw die ziet het groot
Mevrouw is heel aimable, mevrouw kent rang noch stand
Ze helpt de werkster in haar jas en geeft haar zelfs de hand

Vanmorgen heeft de werkster het hele huis gedaan
Omdat de jongste kinkhoest had, wou zij wat vroeger gaan
Mevrouw zei: "Ja natuurlijk, natuurlijk is dat goed
Alleen, er is een kleinigheid dat eerst nog even moet
U heeft iets over 't hoofd gezien, uhm, wat ik zeggen wil
Ik vond op de gelegenheid nog vlekken op de bril"

De werkster keek een wijle heel kalm naar haar mevrouw
Maar na een lange scheldpartij met heel veel jij en jou
Nam ze de Sevres theepot van het Sevres theeservies
En smeet die naar haar mevrouw haar hoofd en raakte dat precies
Mevrouw was diep getroffen en niet slechts aan haar hoofd
Nu zij van haar illusies en haar theepot was beroofd

Maar mevrouw is sociaal voelend, de werkster is dat niet
Mevrouw is heel erg ethisch en de werkster is dat niet
Mevrouw die heeft manieren en de werkster heeft dat niet
Mevrouw is keurig opgevoed, de werkster is dat niet
De werkster, die heeft acht kinderen, mevrouw die heeft er twee
En de oudste zit in hechtenis en mevrouw haar zoontje niet
En haar huis is altijd vochtig en mevrouw haar villa niet
Haar man komt steevast dronken thuis en meneer die doet dat niet
Mevrouw heeft elegance, de werkster heeft dat niet
Mevrouw weet zich te kleden en de werkster weet dat niet
Mevrouw lijkt nog geen veertig en de werkster lijkt dat wel
Mevrouw, dat is een dame en de werkster is een mens

Nu zal ik me vergissen maar dat lijkt me nu precies
Voldoende om te gooien met het Sevres theeservies
Nu zal ik me vergissen maar dat lijkt me nou precies
Voldoende om te gooien met het Sevres theeservies