We zijn in de haven, het zeil dat zakt omlaag
En ook de zon, 't is mooi geweest vandaag
Het water klinkt alsof het een slaapliedje zingt
En ik wens je goejenacht
Goeienacht, goeienacht, welterusten goeienacht
Goeienacht, goeienacht, welterusten goeienacht

En we liggen met zijn allen in de buik van het schip
Geborgen bij elkaar als in Noach's ark
En buiten is het koud, maar hier binnen is het warm
En het water wiegt ons zacht als een moeder haar kind

En we waren op de Wadden, waar de zeehond zwemt
En we zeilden met de wolken naar de horizon
En het water heeft een droom weer tot leven gewekt
En we hebben weer een stukje van onszelf ontdekt

En de zee en de zee is zo wijd en zo groot
En zout water geeft er het zoetste brood
En we liggen met zijn allen in de buik van het schip
Geborgen bij elkaar als in Noach's ark

Goedenacht, alles wacht
Tot de nieuwe dag begint
Alles slaapt nu, zelfs de wind
Helder als de stille sterren
Speelt het carillon van verre

Welterusten Enkhuizen
Enkhuizen, slaap maar zacht
En de oude Drommedaris
Houdt over ons de wacht