Tah tee plian pai
Bpit yang ngai gep yang ngai
Son rayn nai jit jai chan doo auk
Tam meuan mai bpen meuan meua gon

Siang tee paew bao man chahng bao chahng bao
Sa-ton kam wah rao nan glai jop
Lae pohp plaai tahng kong song rao

Nee keu sing tee fong nai jai
Bpit yahng rai gor kong mai you
Wan nee ying fang ying rap roo
Ah-gahn man ying doo ying nae jai

Siang tee plian keu siang dtrong mah jahk hua jai
Ying siang paew bai sak tao rai
Kwarm rak kong paew long tao nan
Siang man plian dton-nee ror ja fang kam nan
Bauk chan mah loey gor laaw gan
Pra-yohk tee bauk lerk gan ter kong poot chat jayn

Siang tee paew bao man chahng bao chahng bao
Sa-ton kam wah rao nan glai jop
Lae pohp plaai tahng kong song rao

Nee keu sing tee fong nai jai
Bpit yahng rai gor kong mai you
Wan nee ying fang ying rap roo
Ah-gahn man ying doo ying nae jai

Siang tee plian keu siang dtrong mah jahk hua jai
Ying siang paew bai sak tao rai
Kwarm rak kong paew long tao nan
Siang man plian dton-nee ror ja fang kam nan
Bauk chan mah loey gor laaw gan
Pra-yohk tee bauk lerk gan ter kong poot chat jayn

Kwarm rak kong ja paew
Rak kong ja paew paew lohng

Siang tee plian keu siang dtrong mah jahk hua jai
Ying siang paew bai sak tao rai
Kwarm rak kong paew long tao nan
Siang man plian dton-nee ror ja fang kam nan
Bauk chan mah loey gor laaw gan
Pra-yohk tee bauk lerk gan ter kong poot chat jayn

Pra-yohk tee bauk lerk gan ter kong poot chat jayn

Siang tee plian keu siang dtrong mah jahk hua jai
Ying siang paew bai sak tao rai
Kwarm rak kong paew long tao nan
Siang man plian dton-nee ror ja fang kam nan
Bauk chan mah loey gor laaw gan
Pra-yohk tee bauk lerk gan ter kong poot chat jayn

Pra-yohk tee bauk lerk gan ter kong poot chat jayn

Vídeo incorreto?