Ha'aretz hazot shebah kol adam chayal
vetovey bachureiha
kis'neh lo uchal
ha'aretz hazot lemudat krav vehakravah
zo ha'aretz sheba tutzat ahava,
sheba tutzat ahava.

Chorus:
Hoshet et hayad le'anshei hazayit,
harchek hab'didut vekarev et habayit,
hateh lanu shechem, harem hakfafa,
h'yeh gam ata - Israel hayafa.

Ha'aretz hazot shenatata la hakol,
yeladim shel hayom vechaverim me'etmol,
ha'aretz hazot im kol hanigudim
zo ha'aretz sheba yistay'mu hanedudim,
yistay'mu hanedudim.

Chorus

Ha'aretz hazot sheyad'ata ba predot,
yeladim sho'alim ha'enayim domot,
ha'aretz hazot sve'at hayisurim
zo ha'aretz sheba yitchadshu hane'urim,
yitchadshu hane'urim.

Chorus

Vídeo incorreto?