Een student uit Heidelberg, hollahi, hollaho
Ging te voet naar Tokyo, hallahihaho
Bracht zich een echte geisha mee
En drinkt niks anders meer dan thee

Hollahi, hollaho
Hollahiahiaho
Hollahi, hollaho
Hollahiaho
Hollahi, hollaho
Hollahiahiaho
Hollahi, hollaho
Hollahiaho

Een student uit Heidelberg, hollahi, hollaho
Nam een aap mee uit de zoo, hollahiaho
Maar ook die aap heeft gestudeerd
En hij is nu gediplomeerd

Een student uit Heidelberg, hollahi, hollaho
Droomde van Brigitte Bardot, hollahiaho
Al slapend heeft hij onbewust
Z'n beide knieen toen gekust

Een student uit Heidelberg, hollahi, hollaho
Kreeg van thuis een sportauto, hollahiaho
Hij wou gaan remmen maar gaf gas