[Mista Brown]
Yo yo my name is Mista Brown. I'm here to rap music in Ýstanbul's One Second section. The ilness rap posse keep in the real. Hiphop music forever.

[Sahtiyan]
Yo ramak kaldý derken akan kankaný oturt sandalyeye taný bir dakikada seni mi görcem damarlarýnda endam gözünü açtýðýn anda popoladý bahtý sabah kaldý kaba koyucu namüsait rapi boðazýnda düðümlenen bir dakkada. Danýþýklý dövüþler süzmeden insaný bir dakkada emekli eder. Madamý çevir adamý sýr tank arabasýna koy sýkýþtýr kafaný. Sahtiyaný ... burjuvaþizmi yarattýðý gurur koruycularý tekelci sermyeyi sigara sandý, bütün kozlar bir dakkada elinden kaydý.

[Ceza]
Bir dakikalýk doyumsuz aþka benzemekte rap, cepte kalaný harcamaksa sosyetik bir kaçýþ mý sandýn acaba söyle? Ýþte bizde böyle varsa harca, bir dakika sanki kýsýr döngü kanca. Ýstanbul boðazýndan geçtim her insan gibi sýradayým artýk, ölümü beklerken boþ durmadým boþ durmadým rap yaptým, can yaktým, çakmaktým, þeffatým, haþlandým ve baþlattým bu rap benden sorulan dakikalar geçtikçe, sonumuz aydýnlandýkça, yeraltý güneþi batmadýkça, durdukça, soludukça, atmosfer bizim oldukça geçmez bu bir dakika kuvvet mira olmadýkça kuvvet mira olmadýkça.

[Mic Check]
Bilinir ki pirin hassasý devdir ki hücre olan tepeden yerin yüzüne tokmaðýný pek durandýr ki korktuðumdur düþündüðümde. Ýrkildiðim hayal gibidir ki karþý geleni titretir turfayý hoþ bilen amcalar aklýn gerisinde kara plan yapan akýllý beyinsizlerdir. Kaleminden sana ulaþan ki MC'dir Kuvvet Mira kalem harb okulundan öfkeyi bileyendir, reþitlikle kandýrýlan 35 lik yönetmen 5 yaþýndaki bebe misali akla gebedir. Þu mekaný ... adam asýlla eþtir.

[Sahtiyan]
Dakka birin göz bebeðinden yansýyan organizma Sahtiyan foto finish le çöl aþan þeytan canlý barikat katliyamý görev tamam. Bir dakka içinde rapte melankoli Sahtiyan vuracaksýn kafaný duvara yanan aðlar yanan karanlýkta hak durumunda. Para hýrsý tarafýndan çekilen perdeler gözleri yoktu, tornacýdan çýkmaz hale geldi duygular. Gün batýmýnda aðlayan yosmalar cenazelerde alkýþ tutmak moda þuç ve ceza mübahtýr muamelesine göre bakanda. At abinin kýllý göðsüne bir dakka içinde geldi küçük kardeþinin üstüne.

[Ceza]
Bir dakikada ölünebilir, bir dakikada ölünebilinir, bir dakikalýk bir iþ görülebilir, bir sürü mahluk düzülebilir, bir sürü insan üzülebilir, birçok insana gülünebilir, bir varmýþ bir yok olabilir, birden bire bir sel gelebilir, bir ani rüzgar esebilir, bir kere vursan geri gelebilir, bir kere daha vur ters düþebilir, bir kiþi sýrtýndan vurabilir, bir eksi bir sýfýr edebilir, bir yerine bir gelemeyebilir, bir birdir bu da böyle bilinir, bir eksik var acaba o nedir?

[Mic Check]
Karabasana meraba orada dokuza beþ kala sorgulaþma kendini zan altýna almana altmýþ saniye hakimken saniselik ruhuna bir vaazde raazda. Tetikleþen ki kulaðýna meþru fiillere kurban giden hükmü mühürlenen zaat-ý muhterem kabahatin özrü etrafýnda korkak akrep misali tehlikede. Rapten gelen hesabýn cellat misali ensende kaçsanda kalsan da cevabý koy cebe. ... ... ... ...

[Mista Brown]
Kuvvet Mira Rapstickz rap music bosphorus underground Dj Mic Check, Ceza a.k.a. Fatalrhymer and Sahtiyan peace.

Vídeo incorreto?