Om parvati pataye
Hara hara hara mahadeva
Gajananam buta

Ganadi sevatam
Kapitha jambu
Palacharu bhakshanam

Umasota shoka
Vinasha karakam
Namami vigneshuara
Pada pankajam

Om gung ganapathaye namah

Vídeo incorreto?