chorus:x2

u gotta love somebody
take somebody
make somebody
b somebody
or ull neva no nobody

verse:1
ull neva no nobody
if u dont b somebody
make somebody
take somebody
then u gotta love somebody
u no nobody
cant love nobody
if u dont let somebody
b somebody
they wont make nobody
take somebody
if they dont love somebody
so u gotta b somebody

chorus:x2
u gotta love somebody
take somebody
make somebody
b somebody
or ull neva no nobody

verse:2
theres somebody who
said nobody who
takes nobody
make somebody
cant love somebody to
cuZ they aint nobody who
can eva love u
take u make u wanna luv em to
cuz they aint nobody
to love somebody
make u wanna b somebody
so dont love nobody

chorus:x2
u gotta love somebody
take somebody
make somebody
b somebody
or ull neva no nobody

Vídeo incorreto?