Ha neul en heui nnun ee nae
ri ko kuh ri en eun oh ka neun saram deul
Mu seun sarng ka keh eum ~
kuh ruh wass neun ji al su eop suh yo

Ha neul ee chan kae heu reun
eun nun kkoch chuh ruhm huh mu han sarang eh
Nu neul ka meum yuh eum ~ keu
ta saeng ka keh ka seum ee shi ryuh wa yo