Toyota kawasaki yamaha heroína
Atsunori iori bosch propina
Sukiaki sashimi karatê sushi
Shoyu amarelo ninjaman te bo lee
Viet cong videogame pagode kung fu
Sakura aikidô kempô e fumanchu
Yamasaki doraji chinatown vai na pi
Sakê iakisoba
Eu quero água saloba

Vamos todos a bailar
Y cantar con la comunidad

To-in to-inagada amarelo camarada
Akdov aji no moto asahara pau canhoto
Yoki é um veneno amarelo pau pequeno
Ping pong gengis khan os poderes do lopan
Enka zenka tomoyoku
Kazu akinawa tomo shoyu
Enka zenka nokai shinsei
Shokai mia benga no sed sin sei

Vamos todos a bailar
Y cantar con la comunidad

Estou esperando pra chegar em tijuana
Eu fico chinesinho por fumar marijuana
Fumar ópio todo dia acaba com a energia
Eu quero uma mulher par fazer sua bacia
Estou esperando pra chegar em tijuana
Eu fico chinesinho por fumar uma bagana
Cheirando todo dia cê acaba no bueiro
Quero uma mulher pra fazer o seu traseiro

Vamos todos a bailar
Y cantar con la comunidad

Vídeo incorreto?