Give me end show. i know or [no]
God mean you slay. rhythmic prey beat.
Is the suck enemy. eye can't ray quake.
God mean you slay. rhythmic prey beat.

In last. death roll. and die.

Tsumi to shikirinagara tarenagasu
Kanzen mokuhi wo riyou shite
Futekusare gimi no shinyou mondai girigiri de
Kotaete miro yo saa

Tsumi ni gyakujou seitouka
Nantara kantara kegen shite
Kono shakai yuen toujin ganbou naganaga to
Kotaete kure yo saa