Hika reuto
itsumokimiya
Baratekureta....
Kazenoyo mishoto.....

Nani si Sugite
Neotohikemo
Dukan tekuruwo........
Mani dani kawae teito

Reff:
Himidakeo itsumete....
Himidakeo itjkumete.. ohhhh....
Bokurawa , itsumoha rigaha,
Rigato oimilaiyo..
hya menikeika ajuza.......

Nani Sisugete
Neotohikemo
dukan tekuruwo...
nami dani kawae teito...

Vídeo incorreto?