De achtste mei jongstleden maakten wij een mooie tocht
Die reuze leuk verlopen is en die er wezen mocht
De hele calculatie ging die dag al vroeg op pad
Behalve juffrouw Aalders die een keelaandoening had
We waren dus met vierendertig mensen welgeteld
Er was voor de gelegenheid een mooie bus besteld
We waren mooi op tijd en we vertrokken dan ook stipt
Nadat de fotograaf ons eerst nog even had geknipt
De weergoden waren ons ogenschijnlijk goed gezind
Een stralende hemel en niet zo erg veel wind

Nog voor we 't weten hebben wij een flink stuk afgelegd
En komen we aldus in een natuurgebied terecht
De reis wordt bij een waterval en ogenblik gestaakt
En hier een mooie foto door de fotograaf gemaakt
Wat is dat alles vredig in die prachtige natuur
En even later koffie in een echt antieke schuur
En stappen wij daarna met frisse moed en zeer gesterkt
Weer in want er moet dan nog heel wat worden afgewerkt
Een kostelijk voorval had zich daarvoor nog voorgedaan
Toen juffrouw De Wit haast haar tas had laten staan

En dan komt de verrassing die voor ons in petto zat
We mogen allen even lopen langs het heksenpad
Het is toch maar wat eng en daarom gaan we dan ook vlug
Nadat een foto was genomen naar "De Hoge Brug"
Dat is een prachtig restaurant en hier wordt uitgestapt
En vol van onze avonturen gretig toegehapt
En worden aan de lunch vereeuwigd door de fotograaf
En spoedig weer op weg naar het beroemde

Maar wacht, daar is iets aan de hand
De oude juffrouw Van der Bult is wagenziek
Toe, waarschuw de chauffeur nou
En zeg hem dat hij stoppen moet
Een dame is niet goed
He, wat vervelend dat gezeur nou

Wie heeft hier soms een oude krant
Mag ik hem hebben want de toestand is kritiek
Kan er geen raampje open
Dat komt van al die bessenvla
He toe, meneer, nou ja
't Is jammer dat het zo moest lopen

De bus staat nu ten minste stil
Als jij nou even helpen wil
En zonder acht te slaan op het gekokhals en gekerm
Legt men de oude juffrouw Van der Bult voorzichtig in de berm
Dan hebben de heren hun plaatsje alweer opgezocht
En fluks gaat het verder op onze mooie tocht

We strijken op een hoge heuvel neer op een terras
En komt een kopje thee of koele dronk hier goed van pas
Wij hebben op dit punt een onvergetelijk gezicht
Terwijl van hier de grens van Duitsland in de verte ligt
Natuurlijk worden wij hier fotografisch vastgelegd
Hij doet het reuze handig, dat mag ook wel eens gezegd
In snelle vaart gaat het dan huis toe door ons mooie land
En heeft de heer Van Mechelen de lachers op zijn hand
De vrolijke stemming vermaakt ons allen opperbest
Er wordt zelfs gezongen, al is er geen orkest

We zouden nog een pletterij bezoeken onderweg
Maar het was zo dat er een staking was, dat was dus pech
En zonder oponthoud brengt onze kranige chauffeur
Ons keurig, wel wat moe, maar zeer voldaan weer voor de deur
Zo eindigt dan een dag die grote indruk achterlaat
Waarover in de toekomst lang zal worden nagepraat
Kortom, het was een heerlijke en goed geslaagde dag
Zoals misschien gebleken is uit mijn beknopt verslag

Vídeo incorreto?