(Houd er de moed maar in)
En van je hallelujah heb je het al gehoord?
Heb je het al gehoord?
Heb je het al gehoord?
En van je hallelujah heb je het al gehoord?
't Vleesgeworden woord

(Toffe jongens)
U moest eens weten wat Hij allemaal heeft geleden
Hij was een paria
Dus gaat u zelf maar na
U moest eens weten hoe gemeen ze tegen Hem deden
Hij stierf op Golgotha
Ook voor u

(Overal)
Ook voor u
Ook voor u
Is Hij heengegaan
En weer opgestaan
Ook voor u
Ook voor u
Staat de Heer voortaan op het menu

(Als je pas getrouwd bent)
Jezus wou een picnic houden op Gethsemane
't Was een leuk idee
Iedereen ging mee
Maar er waren helemaal geen koekjes bij de thee
En Hij werd gearresteerd

(Omdat het zo lekker is)
En voor het kantongerecht
Heeft Hij het toen uitgelegd
De zaal was goed gevuld maar de kritieken waren slecht

(Jajem moet er zijn)
Kruis Hem, kruis Hem
Riep men algemeen
Kruis Hem, kruis Hem!
Doe het nu meteen!
Er werd geklapt
Er werd getapt
Er klonk een vrolijk feestgedruis
Toen Hij was veroordeeld tot een dagje aan het kruis

(Laat de klok maar luiden)
En na het wrede plagen
Met doornenkroon en zweep
Moest Hij zijn kruis gaan dragen
Het was nog een heel gesleep (faldera)
U hoeft ook niet te vragen
Hoezeer Onze Vriend hem kneep

(Op een klein stationnetje)
Want Hij werd op Golgotha
Aan het kruis bevestigd
Met een aantal spijkertjes
Een heel secuur karwei
Met vereende krachten
Werd het overeind gezet
Een twee drie, hup
Daar hing Hij

(Hoepelepoep zat op de stoep)
O Vader, ze zijn wat achteloos
U moet het ze maar vergeven
O Vader, maak U toch niet zo boos
Ze weten niet wat ze doen
O Vader
O Vader
Wees genadig
Wees genadig
O Vader
O Vader
Want ze kennen geen fatsoen

(Naar de Zaan)
Heden zult gij met Mij zijn in 't paradijs
Dat kan Ik u garanderen, altijd prijs
Ik verzeker u dat gij daar wezen zult
Dus gij moet niet zeuren, eventjes geduld!

(Lang zal hij leven)
Vrouw zie uw zoon en zoon zie uw vrouw
Kijk eens naar hem en kijk dan gij naar haar
Kijk dus naar elkaar
Wat een enig paar

(Ja, wij willen vrolijk zijn)
Eli, Eli, lama sabachthani
Eli, Eli, lama sabachthani
Waarom hebt Gij Mij voor schut gezet?

(Gooi los de kabeltouwen)
Mij dorst
Mij dorst
Waar blijft de drankvoorziening?
Wat is dat voor bediening?
Wat is dat voor een troep?
Wat is het resultaat van Mijn onverpoosd geroep?
Niet eens een glaasje water of een kop tomatensoep

(Hij leve hoog)
Het is volbracht, het is volbracht
Het is volbracht, het is volbracht
Volbracht
Volbracht
Het is vol-

(Zie de boerinnekes)
Vader, 'k beveel Mijn geest in Uwe handen
Het is de hoogste tijd
Dat Ik eens overlijd
Maar ter verhindering van misverstanden
Ik kom weer uit mijn graf
Dus wacht nog even af

(Io vivat)
Ik kom, Ik kom
Eerstdaags weerom
Het zal inslaan als een bom
Ik kom, en dan verdwijn Ik weer
En op de lange duur verschijn Ik weer
Ik kom, Ik kom
Beslist weerom
In 't belang van 't Christendom!

Vídeo incorreto?