Hier zit ik vastgebonden
En niet op losse gronden
Want ze hebben mij gegrepen en verhoord
Ik ben veroordeeld en getransporteerd naar de Gevangenpoort
Zodoende kwam ik hier te wonen in een klam gewelf
Ik babbel met mezelf
En met het ongedierte, want ik heb niet veel te doen
Ik nuttig mijn rantsoen, met groot gebrek aan zorg bereid
En daarna kauw ik op de tijd

Ik kan me niet bewegen
Daar heb ik iets op tegen
Bovendien word ik van al mijn slaap beroofd
Want elke tien seconden valt een druppel op mijn moede hoofd
Er zijn wel erger straffen, die een schelm kan ondergaan
Zo wordt er veel gedaan
Om vreugde te verschaffen aan de burgers van de stad
Met hakblok, galg en rad, ofwel men stelt hem aan de kaak -
Dat is voor 't lichtere vermaak

Ik heb door euveldaden
Mijzelf met schuld beladen
Als een schoelje, een schavuit, een schobbejak
En daarom valt die druppel telkenmale op mijn schedeldak
Maar elders worden schurken zonder meer gevierendeeld
Wat ook al gauw verveelt
De vindingrijke Turken hebben een gepunte paal
Die in het darmkanaal van de hieropgeplaatste man
Vrij soepel binnendringen kan

En daarbij vergeleken
Heb ik het goed bekeken
Al met al ben ik wel redelijk geluimd
Omdat ik voel dat door die druppel mijn bewustzijn wordt verruimd
Zo'n waterdruppel laat je niet met rust; dat heeft zijn nut
Eerst maakte hij een put
Nu is het al een gaatje, dat mijn horizon verwijdt
Mijn denken wordt bevrijd, ik kom volledig van de grond
En heel Den Haag draait in mij rond
Ik was commuyne poorter, maar ik bracht mijzelven voort
Uit de Gevangenpoort
Ik hoor een hemels koor terwijl mijn glinsterende geest
Zich opmaakt voor het feest; wat een betoverend gezicht:
Alleen maar licht, licht, licht!

Vídeo incorreto?