Kattenkwaad
Ondanks het feit dat ik in weelde baad
Als negentiende-eeuwse landmagnaat
Ontbeer ik een genot van vroeg tot laat
Kattenkwaad

Kattenkwaad
Nu dan mijn levenseinde komen gaat
Zie ik mijzelf weer bij zo'n heldendaad
Met katapult of ander apparaat

Kattenkwaad
Inderdaad
Het beeld vervult mij nog met weemoed
Terwijl mijn personeel het vee hoedt
Of nijver naar den akker gaat

Kattenkwaad
Er gaapt een leegte in mijn overdaad
Al deze rijkdom is maar surrogaat
Ik mis mijn eens zo trouwe toeverlaat
Kattenkwaad

Kattenkwaad
Ik bracht mijn jeugd door in een internaat
Het leven is daar meestal desolaat
Waar echter ook iets tegenover staat
Kattenkwaad

Kattenkwaad
Al was de directeur een potentaat
Toch zag men guitenstreken van formaat
Door heel ons leven liep een rode draad

Kattenkwaad
Wie ontgaat
De neiging om op iets te mikken
Of om genadeloos te prikken
In iemand die voorover staat

Kattenkwaad
We goten 's winters water op de straat
U weet: we hebben hier een landklimaat
En menig werkman viel op zijn gelaat
Kattenkwaad

Kattenkwaad
Een passerpunt belandde accuraat
En krachtig in eens leraars ruggegraat
Hij zei alleen nog even: "a kwadraat"
Kattenkwaad

Kattenkwaad
Op zijn verjaardag kreeg een kandidaat
Een scheutje blauwzuur in zijn chocolaad'
Zijn oude moeder was ten einde raad

Kattenkwaad
Wie versmaadt
De pret van lijm op boterhammen
Ofwel het vrolijk spel der vlammen
Bij voorbeeld in een nachtgewaad

Kattenkwaad
De keukenmeid was bezig met de vaat
En niet verdacht op onze handgranaat
Heur laatste uiting was een blik vol haat
Kattenkwaad

Kattenkwaad
Na het behaalde baccalaureaat
Ben ik nu vele jaren plutocraat
Waarbij ik een ding achterwege laat
Kattenkwaad

Kattenkwaad
Wat ons volwassenen nog open staat
Is malversatie, roofmoord, landverraad
En het bekrassen van een heilsoldaat

Kattenkwaad
Kijk het gaat
Mij niet zozeer om al die grappen
Ik kan u trouwens wel verklappen
Dat vaak de stijl mij tegenstaat

Kattenkwaad
En als een jeugdige trottoirpiraat
Zo'n laffe aardigheid aan mij begaat
Bel ik terstond het commissariaat
Kattenkwaad

Vídeo incorreto?