Mensen, luistert, kom naar voren
Om het blijde nieuws te horen
O, gij zijt nog niet verloren
In uw aardse tranendal
Want Konaster is verrezen
Die u allen zal genezen
Van uw smarten en uw vrezen
Die u redden zal

Vrienden, waarom getwijfeld?
Het is toch zonneklaar
Want het staat hier in de Glabberap
En wat de Glabberap zegt is waar

Laat ons allen nederknielen
Want Konaster zag de zielen
Die in heidendom vervielen
Dit verdroot Hem zeer, welnu
Daarom sprong Hij in een krater
En drie omlooptijden later
Rees Hij op in vlammend water
Allemaal voor u

Vrienden, waarom geaarzeld?
Het is toch zonneklaar
Want het staat hier in de Glabberap
En wat de Glabberap zegt is waar

Ja, wij zijn hierheen gezonden
Om Zijn woorden te verkonden
De verlossing is gevonden
En hierin gepubliceerd
Geeft u over aan Konaster
Uw gedrag wordt aangepaster
En uw stemming enthousiaster
Als gij u bekeert

Vrienden, waarom geprutteld?
Het is toch zonneklaar
Want het staat hier in de Glabberap
En wat de Glabberap zegt is waar

Vrienden, er is wel haast bij
Gij zijt in groot gevaar
Leest de uitleg in de Glabberap
Want wat de Glabberap zegt is waar

Vrienden, gij hebt geen keuze
Gelooft u ons nu maar
Weest gehoorzaam aan de Glabberap
Want wat de Glabberap zegt is waar