U heeft mij horen zingen van akelige dingen
Van domheid en bederf van moord en brand
Er valt in deze dagen nou eenmaal veel te klagen
Zowel in binnen- als in buitenland
Daarom doet een obade zo nu en dan geen schade
Ik heb het onderwerp al bij de hand

U zult er prijs op stellen dat ik u ga vertellen
Van vrijheidsliefde en van heroiek
In allerlei regionen bevinden zich personen
Die dansen op die heerlijke muziek
Ik zou ze graag vermelden maar noem hier slechts de helden
Afkomstig uit de Ierse republiek

De IRA heeft zeker wel aanspraak op een beker
Voor krijgsmans eer en ridderlijke moed
En wie hen rond ziet stappen in hun vermommingskappen
Die weet de vrijheid is het hoogste goed
Ze zullen nimmer dralen en voor hun idealen
Vergieten zij het geeft niet wat voor bloed

Bezield en onverschrokken ten strijde dus getrokken
De handigste methode is een bom
Herdenkers muzikanten en dan nog wat passanten
Zijn mooie doelen voor het heldendom
Men heeft weer eens bewezen de vijand niet te vrezen
Het motto is doe wel en zie niet om

Hoera voor deze strijders die kranige bevrijders
Ze krijgen het waarachtig niet cadeau
Ze worden soms beschoten en ook wel opgesloten
Maar ongeacht dit grote risico
Verrichten zij hun daden met al hun kameraden
In baskenland en bij de PLO

Natuurlijk deze zeden dateren niet van heden
Ze horen bij het menselijk bestaan
Europa had te lijden in lang vervlogen tijden
Van moordenaars geleid door Dzenghis Khan
Maar betreft de hunnen men moet ze een ding gunnen
Ze kwamen niet met idealen aan