In naam van Oranje
Doet open de poort
De Watergeus ligt aan den wal
De vlootvoogd der Geuzen
Hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers hier baat nu geen tegenstand meer
De Watergeus komt om Den Briel
De Watergeus komt om Den Briel

De vloot is met vijfduizend koppen bemand
De mannen zijn kloek en vol vuur
Een ogenblik nog en zij stappen aan land
Zij wachten bericht binnen 't uur
Gij moogt dus niet dralen
Doet open de poort
Dan nemen de Geuzen terstond, zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel
Bezit van de vesting Den Briel

Komt, geeft de verzeek'ring
'k Moet spoedig terug
De klok heeft het uur reeds gemeld
Ik zeg 't u, geeft gij mij de sleutels niet vlug
Dan is reeds uw vonnis geveld
De wakkere Geuzen staan tand-knersend daar
Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar
En zweren: "Den dood of Den Briel"
En zweren: "Den dood of Den Briel"

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen
En spreekt over Koppelstoks last
"De stad in hun handen of anders den dood"
't Besluit tot het eerste staat vast
Maar nauw'lijks is hiermee de veerman gevleid
Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid
En zo kwam de Geus in Den Briel
En zo kwam de Geus in Den Briel

Vídeo incorreto?