Kleine waterdropp'len,
Kleine korr'len zand,
Vormen saam de trotse zee
En het schone strand.

Kleine liefdedaden,
Woordjes teer en zacht,
Hebben vaak in 't kleinste huis
't Grootst geluk gebracht.

Kleine liefdedaden,
voor het heidenkind
maken dat aan 't verre sttrand
Ook hij wordt bemind

Evangeliezaden
hierop hoop gezaaid
rijpen tot een rijke oogst
Juichend eens gemaaid.