't Is plicht dat ied're jongen
Aan d' onafhank'lijkheid
Van zijn geliefde Vaderland
Zijn beste krachten wijdt
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Voor Koningin en Vaderland
Waakt ied're jongen mee
Voor Koningin en Vaderland
Waakt ied're jongen mee

Als vaderlandse jongen
Beminnen wij den grond
Waarop het graf der vad'ren staat
En onze wieg eens stond
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Voor Koningin en Vaderland
Waakt ied're jongen mee
Voor Koningin en Vaderland
Waakt ied're jongen mee

Komt ooit de vijand naken
Is 't Vaderland in nood
Dan staan wij pal en blijven het
Getrouw tot in den dood
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Ja, Nederland, wij allen zijn U trouw
Tot in den dood
Ja, Nederland, wij allen zijn U trouw
Tot in den dood

Slechts eendracht maakt ons machtig
Zij immer het parool
Een driekleur met oranje strik
Van vrijheid het symbool
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Hoezee, hoezee voor Nederland, hoezee
Voor 't Vorstenhuis en Nederland
Waakt ied're jongen mee
Voor 't Vorstenhuis en Nederland
Waakt ied're jongen mee