Freaking you

I wanna freak you

Freaking you

I wanna freak you

Every freakin' night and
Every freakin' day
I wanna freak you baby
In every freakin' way

Every freakin' day and
Every freakin' night
I wanna freak you girl
Your body's so freakin' tight

Vídeo incorreto?