tradução automática

Teokure


(Yosoku joukyou hanmen GIS
Yume Mondai kit genjitsu
Gene shougai Kett hyoushou
Kyokou Souzou eizou guuzou
Kamen Kong mujun
Tairitsu Ryouiki gancho fukyou
Ketsuraku Houkai shinjitsu shoutou)

MOU teokure
Chotto teokure
MOU teokure
Kitto teokure
Kno
MOU teokure
Chotto teokure
Nee teokure
Zenbu teokure
Teokure

MOU teokure
Chotto teokure
MOU teokure
Kitto teokure
Kno
MOU teokure
Chotto teokure
Nee teokure
Honto teokure

(MES)

Tarde ......

(Kett shougai hyoushou Gene
Kyokou Souzou eizou guuzou
Kamen Kong mujun
Tairitsu Ryouiki gancho fukyou
Ketsuraku Houkai shinjitsu kyoutou
Joukyou Yosoku hanmen GIS
Yume Mondai kit genjitsu)

Teokure

MOU teokure
Chotto teokure
MOU teokure
Kitto teokure
Kno
MOU teokure
Chotto teokure
Nee teokure
Eu Hen teokure

MOU teokure
Chotto teokure
MOU teokure
Kitto teokure
Kno
MOU teokure
Chotto teokure
Nee teokure

Honto teokure