Roo mai waa tam-mai chan mai meuan kon derm bplian peua a-rai
Roo baang mai waa chan tam tam-mai bplian bpai mai meuan kon ga
Roo baang mai krai tee tam hai chan ja tam dtae reuang dee-dee
Soo gap krai mai yaak tao dtua eng roo mai waa soo peua krai

Fight fight fight...just for you
Pror waa chan mee ter pror waa chan mee ter
Fight fight fight...just for you
Be a better man for a girl like you wo..wo..yeah..

Ter kon dieow tam chan dtong bplian bpen kon tee dee gwaa nee
Soo soo soo tam reuang dee-dee
Ter kon dieow tee chan dtong bplian dtua eng hai dee gwaa neesoo soo soo tam daai peua ter oh. woh ..oh..yeah


Roo mai jaak tee dtua chan koie gay-ray mai-son a-rairoo baang mai waa yaak yen yang ngai gap gaan dtong tam dtua mairoo mai pror waa ter mai meuan krai-krai mai meuan krai-krai
Chan loie yaak ja soo peua mee ter mai waa yaak yen yaang rai

Fight fight fight...just for you
Pror waa chan mee ter pror waa chan mee ter
Fight fight fight...just for you
Pror waa ter mee kaa gern krai
Fight fight fight...just for you
Be a better man for a girl like you wo..wo..yeah..

Ter kon dieow tam chan dtong bplian bpen kon tee dee gwaa neesoo soo soo tam reuang dee-dee
Ter kon dieow tee chan dtong bplian dtua eng hai dee gwaa nee
Soo soo soo tam daai peua ter oh. woh ..oh..yeah

(interlude)
Ter kon dieow tam chan dtong bplian bpen kon tee dee gwaa nee
Soo soo soo tam reuang dee-dee
Ter kon dieow tee chan dtong bplian dtua eng hai dee gwaa nee
Soo soo soo tam daai peua ter oh. woh ..oh..yeah
Ter kon dieow tam chan dtong bplian bpen kon tee dee gwaa nee
Soo soo soo tam reuang dee-dee
Ter kon dieow tee chan dtong bplian dtua eng hai dee gwaa nee
Soo soo soo tam daai peua ter oh. woh ..oh..yeah

Vídeo incorreto?