Yukkuri! Yukkuri! Yukkuri! Yukkuri!
Jikan ga tarinai. Okane mo tarinai.
Keikaku mo tarinai. Sore bakka, sore bakka.

Kigae mo tarinai. Shokuji mo tarinai.
Suimin mo tarinai. Sore bakka, sore bakka.

Yukkuri to shiteitte.
Yukkuri shiteitte ne.
Yukkuri to shiteitte.
Shiteite, shiteitte, ne.

Yukkuri to shiteiitte.
Yukkuri shiteitte ne.
Yukkuri to shiteiitte.
Shiteite, shiteitte, ne.

Benkyou ga tarinai. Renshuu mo tarinai.
Doryoku mo tarinai. Sore bakka, sore bakka.

Kyoumi ga tarinai. Koujou mo tarinai.
Shuuchuu mo tarinai. Sore bakka, sore bakka.

Yukkuri to shiteiitte.
Yukkuri shiteitte ne.
Yukkuri to shiteiitte.
Shiteiitte, shiteitte, ne.

Yukkuri to shiteiitte.
Yukkuri shiteitte ne.
Yukkuri to shiteiitte.
Shiteitte, shiteiitte, ne.

Yukkuri to shiteitte.
Yukkuri shiteitte ne.
Yukkuri to shiteitte.
Shiteitte, shiteitte, ne.

Yukkuri to shiteiitte.
Yukkuri shiteitte ne.
Yukkuri to shiteiitte.
Shiteitte, shiteiitte, ne.

Yukkuri, yukkuri, yukkuri, yukkuri.
Yukkuri shiteitte ne.

Vídeo incorreto?