zman ari tazale
iwalne Oursoul zrane
mani rih
manih mougih
Oursoul sweeh yat
tasa inou trmi
Oursoul tzdar
ghayli ijrane ijra
ijra yadli
ijra yadli
Oursoul oufih ghayli rih
naniyi tla tafoukte
Oursoul oufih ghayli rih
naniyi tla tafoukte
zman ighzik tghzif dounite
mais mani rih
mani mou ghih
naniyi gawr ira diachki argazn'm
nanyi gawr iradiyachki
Oursoul oufih ghayli rih
naniyi tla tafoukte
Oursoul oufih ghayli rih
naniyi tla tafoukte
dounite Oursoul tsawa yat
ih ghid ourtlite
achkid achkid
Oursoul oufih ghayli rih
naniyi tla tafoukte
Oursoul oufih ghayli rih
naniyi tla tafoukte

Vídeo incorreto?