Uzaktan görenler mesut sanýyor
Bilmezler gözlerim her gün aðlýyor
Ýcimde dinmeyen yaram kanýyor
Bir mechule döndü benim hayatým

Geceyi yaþarým doðmaz güneþim
Zamansýz küllendi yanan ateþim
Yarýna cýkarmý bilmem gidiþim
Zamansýz sarardý benim hayatým
Mevsimsiz sarardý benim hayatým

Iþýklar altýnda sönmüþ gibiyim
Dostlarým icinde yalnýz biriyim
Bilinmez yollara girmiþ gibiyim
Nerede bitecek benim hayatým

Yorgunum dertliyim yürek dayanmaz
Mutsuzum desemde kimse inanmaz
Maziyi ararým böyle yaþanmaz
Çekilmez ciledir benim hayatým

Vídeo incorreto?