Gishiki

Om kirikiri bazara bajiri hora mandamanda un hattaa
Om sarasara bazara harakyara un hattaa

Amaneki shobutsu ni kie shite tatematsuru, wakusei yo, jizai wo etaru mono yo,
Kagayakeru mono yo, suukou naru warera ga kami yo, nanji ni ware wa chuusei wo chikau.
Shouri wo kakutoku seshi mono yo, shougai wo manugareshi mono yo, kyoufu wo torinozoku mono yo,
Hakobisare hakobisare, waga issai no tsumi wo hakobisare.

Kiseki wa okoru. Kiseki wa kanarazu okoru.
Henkaku no hi wa chikai. Henkaku no hi wa chikai. Chikai…

Vídeo incorreto?